Miljø

Når du vælger Grafia som tryksagsleverandør, vælger du en grafisk virksomhed, som bidrager til et renere miljø.klimaklar
Som kunde er du derved sikret et godt miljøvalg.

Som miljøbevidst grafisk leverandør …
• vælger vi miljøvenligt papir som ”huskvalitet”
• leverer vi genanvendelige tryksager
• sikrer vi lav udledning af sundhedsskadelige dampe
• har vi et lavt papirspild og ringe spild at trykfarve
• sparer vi på energien.

KlimaKlar
Vi er med i Klimaklar – et samarbejde med Gladsaxe Kommune for virksomheder, der ønsker at arbejde med at sænke deres CO2-udledning eller på anden vis arbejde med frivillige miljøtiltag. Klimaklar støtter op om Gladsaxe Kommunes CO2-handlingsplan. I planen er opsat en række mål for reduceringen af CO2 blandt virksomhederne i Gladsaxe.

At købe strøm fra vindmøller gør en forskel
Vi har valgt at modtage strøm fra et energiselskab, der leverer strøm fra vindmøller. Når strøm købes fra klimavenlige kilder, mindskes behovet for kulkraft. Dermed hjælper vi til en hurtigere omstilling mod en bæredygtig og klimavenlig energiproduktion.

Vores Miljøpolitik
• Vi vil bruge og udvikle den teknologi, der er mest miljøvenlig
• Vi vil have et lukket system, hvor alle vores affaldsprodukter genanvendes.
• Vores mål er i videst muligt omfang at vejlede vores kunder til at vælge produkter med minimal miljøpåvirkning
• Vi vil aldrig acceptere en lavere standard end Svane certificering.

Kontakt os og hør nærmere om, hvordan du får svanemærket eller FSC-mærket din tryksag.